De rol van de bouwcontroleur

door | maart 8, 2022

Bouwbegeleider

Advies om een passende dienst te verlenen

Een van de verschillende taken van de werknemer is ervoor te zorgen dat de werkomgeving in overeenstemming is met de SEM-voorschriften en de juiste arbeidsnormen. Controle ter plaatse en benutting van de middelen maken deel uit van het proces. Het management wordt op de hoogte gebracht van de eisen, de middelen en de tijdsbeperkingen, zodat het project doeltreffend kan worden beheerd.

Het controlesysteem moet geschikt zijn voor olie en gas. Het moet gericht zijn op operationele efficiëntie en het moet de bedrijfsdiensten helpen bij het deel van het project. De servicemethodes moeten onder meer betrekking hebben op de dimensionering van de uitrusting, de planning van de veldproductie en andere werkbesturingsmethoden. Het uiteindelijke doel is het project te beheersen en er een echt succes van te maken, dat zowel aan de plannen beantwoordt als winstgevend is.

Tijdens de controle- en projectfase bewaakt en controleert de supervisor het project vanaf de veldproductie. Hij of zij voert verschillende veiligheidscontroles uit, zoals veiligheid en gezondheid, en toezicht op de bouwplaats. Controle door derden zorgt voor de eindverantwoordelijkheid van het team van operator en supervisor. De methoden voor bouwbegeleiding en advies worden geïntegreerd in de totale levenscyclus van het project om een doeltreffend en praktisch gebruik van alle diensten te waarborgen.

De rol van de bouwcontroleprofessional is het plannen, ontwerpen, plannen en controleren van alle fasen van de bouw. Het is een dynamische rol, die veel leren vereist voor de controleprofessionals. Dit leren omvat gewoonlijk TEFL, een formeel kwalificatie- en opleidingsprogramma. Dit type studiegids kan leiden tot een certificaat, graad of diploma.

De bouwcontroleprofessional zal het project vanuit verschillende invalshoeken controleren. Hij bekijkt en beoordeelt het project vanuit alle technologische, engineering- en ontwerpfactoren. Het andere aspect van leren komt van de werkgever of klant die hen naar een project stuurt om een project uit te voeren. Professionals in bouwcontrole kunnen met een verscheidenheid van bedrijven en aannemers werken. Dit is afhankelijk van de eisen die de werkgever aan de baan stelt, zoals de bevolking van het gebied, milieuoverwegingen, en de aard van de constructie.

Er zijn een aantal bouwcontrolesystemen die verschillende aspecten van een project controleren. Daaronder zijn:

– Computer-Aided Design

– Planning en bieding op locatieverplaatsing

– Terrein planning

– Ontwerp en enscenering van diverse gebouwen

– Dimensionering van apparatuur

– Trendanalyse

– Indienen van documenten bij cliënt

Om meer informatie te krijgen over controlesystemen zoals deze, is het nuttig kennis te nemen van een ander type bouwcontroleprofessional, namelijk de bouwmanager.

De constructiemanager houdt, samen met de werfontwikkelingsmanager, toezicht op het project vanaf de ontwerpfase tot en met de rol van de bouwcontroleprofessional. Dit omvat het beoordelen en goedkeuren van bouwdocumenten, het omgaan met verschillende veiligheidskwesties, en het bieden van bemoeienis met de bouw. De constructiemanager fungeert als tussenpersoon om ervoor te zorgen dat alle verplichtingen worden nagekomen en opgevolgd.

Hij behandelt ook projecten en activiteiten die buiten het werkterrein van de individuele aannemer liggen. Zo zijn bijvoorbeeld de planning en het uitbrengen van offertes voor de verhuizing van een bouwterrein een taak van de constructiemanager. Hij zorgt ervoor dat de offertes volgens de specificaties worden ontvangen om nieuwe faciliteiten te lokaliseren.

De taak van de constructiemanager is het beheren van de omvang, de kosten en de constructie van gebouwen die besteld zijn om te worden gebouwd. Hij werkt ook samen met de andere leden van het bouwteam, zoals de bouwopzichter, de musici en de vaklui van elektriciteit en loodgieterij, om ervoor te zorgen dat het project zo vlot mogelijk verloopt.

Om een dergelijke verscheidenheid aan rollen binnen de bouwindustrie te kunnen spelen, moet hij een diverse & multidisciplinaire achtergrond hebben om te slagen. Hij ontwikkelt plannen en documenteert opdrachten voor elke fase van het bouwproject. Hij analyseert ook alle voorbereidend werk dat moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle elementen in orde zijn. Zodra alle elementen op hun plaats zijn, pakt hij de tekortkomingen aan op het gebied van ontwerp, technologie, toegankelijkheid en esthetiek.

Het U.S. Bureau of Labor Statistics voorspelt goede jobkansen voor gekwalificeerde bouwprofessionals. Met een investering van $40 miljard in 2009 in de nieuwbouw, verwachten zij een groei van 14% in de industrie in de komende vijf jaar. Dat is een hoger groeipercentage dan gemiddeld in vergelijking met andere sectoren.

Naast de vraag naar nieuwe gebouwen creëren ontwikkelaars ook speciale gebouwen en buurten. Nieuwe residentiële hoogbouw is een product van deze vraag. Ook de kansen voor mensen met nieuwe en innovatieve vaardigheden nemen toe. Veel nieuwe groene gebouwen vragen om gebouwindelingen en -ontwerpen die energie besparen en het natuurlijke landschap zo veel mogelijk in stand houden.

Als u creatief bent, belangstelling hebt voor groene producten en graag rijdt, is een loopbaan in de bouw misschien iets voor u.